Header background image
Preloader desktop icon Preloader mobile icon

Договір приєднання (оферта) про надання беззворотьної фінансової допомоги (добровільного пожертвування)

 • Даний договір є договором, який укладається відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України від імені Інформаційно-аналітичного агентства «RomaUA» ( ІАА RomaUA) та юридичною або фізичною особою, яка має намір здійснити беззворотню фінансову допомогу (добровільне пожертвування) на користь ІАА RomaUA.
 • Юридична або фізична особа, яка здійснює беззворотню фінансову допомогу (добровільне пожертвування) далі за текстом називається Підтримувач.
 • Предметом цього договору є безоплатна і добровільна передача Підтримувачем у власність ІАА RomaUA грошових коштів, шляхом здійснення беззворотньої фінансової допомоги (добровільного пожертвування) на розвиток діяльності ІАА RomaUA;
 • Даний договір не є договором надання послуг, виконання робіт, продажу товарів тощо, не має на меті отримання прибутку як ІАА RomaUA, так і іншими особами, не передбачає передачу Підтримувачу прав контролю над ІАА RomaUA або іншого впливу на діяльність ІАА RomaUA.
 • Здійснення грошового переказу з боку Підтримувача на користь ІАА RomaUA означає повне і безумовне прийняття Підтримувачем умов даного Договору, а саме: що Підтримувач згоден з усіма його положеннями, він ознайомлений з діяльністю ІАА RomaUA, ознайомлений із цілями, завданнями та напрямками діяльності і повною мірою усвідомлює та згоден з предметом даного Договору.
 • Беззворотня фінансова допомога (добровільне пожертвування) є цільовим внеском для здійснення розвитку і сталої діяльності ІАА RomaUA. А саме на:
 • Адаптація контенту на сайті;
 • Адміністрування сайту;
 • Видання, розробка та розповсюдження власної поліграфічної продукції ІАА RomaUA.
 • Виробництво відео роликів для створення позитивного іміджу ромської громади в України;
 • Додавання нової актуальної інформації на сайт;
 • Інформаційна підтримка сайту;
 • Забезпечення всебічного інформаційного супроводу процесу інтеграції ромів в українське суспільство;
 • Забезпечення для платформи ІАА RomaUA площадок для дискусій стосовно офіційної позиції органів місцевого самоврядування щодо ромської ситуації в Україні, питань політики, спорту, освіти, прав людини, дискримінації;
 • Популяризації культури національних меншин України;
 • Програмне забезпечення сайту;
 • Реєстрація та продовження домменого імені;
 • Рекламування продукти сайту ( відео, статті, блоги) у мережі YouTube;
 • Сприяння інформаційних, культурних, освітніх потреб для ромської громади у тому числі шляхом створення та поширення історично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, спортивних програм про ромів;
 • Створення резервних копій сайту і баз даних з подальшим зберіганням;
 • Створення та підтримка поштових скриньок;
 • Хостинг сайту;
 • Щоденний моніторинг працездатності сайту.
 • Беззворотня фінансова допомога (добровільне пожертвування) здійснюється через мережу Інтернет за допомогою визначених ІАА RomaUA платіжних систем і засобів. Інформація про такі платіжні системи і засоби розміщена на веб-сайті ІАА RomaUA.
 • Підтримувач самостійно визначає розмір беззворотньої фінансової допомоги (добровільного пожертвування) та її періодичність.
 • Здійснення грошового переказу з боку Підтримувача на користь ІАА RomaUA означає згоду на обробку персональних даних Підтримувача, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» в обсязі, необхідному для здійснення перерахування грошового переказу, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідно до вимог законодавства України.
 • Всі витрати по сплаті сум (комісій), пов’язаних з перерахуванням і зарахуванням беззворотньої фінансової допомоги (добровільного пожертвування), несе ІАА RomaUA.
 • Питання, не врегульовані даним Договором, регулюються положеннями чинного законодавства України.
 • У випадку виникнення конфліктів у зв’язку з виконанням даного Договору сторони вирішують такі конфлікти відповідно до чинного законодавства України.