Header background image
Preloader desktop icon Preloader mobile icon

Політика конфіденційності

 • Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт Інформаційно аналітичне-агентство «RomaUA» , розташований на доменному імені romaua.org.ua, може отримати про Користувача під час використання сайту.
 • Визначення термінів.
 • «Адміністрація сайту (далі - Адміністрація сайту)» - уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені Інформаційно аналітичне-агентство «RomaUA», які організовують і (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
 • «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного або визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних).
 • «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
 • «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкове для дотримання Оператором або іншим отримав доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.
 • «Користувач сайту (далі - Користувач)» - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.
 • «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
 • «IP-адреса» - унікальний мережеву адресу вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.
 • Загальні положення
 • Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
 • У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Сайту.